Drzwi zewnętrzne

Odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
Drzwi zewnętrzne mogą być użytkowane na zewnątrz budynku oraz klatkach schodowych. Są odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Co zrobić aby drzwi zewnętrzne chroniły nas dłużej? Bardzo istotny jest sposób montażu, eliminujący możliwość zalania drzwi przez deszcz oraz osłona przed ich nadmiernym nasłonecznieniem.

Oferta drzwi zewnętrznych